Hizmet içi Atış Eğitimi

ileyetkili

Hizmet içi Atış Eğitimi

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33’üncü maddesi 8’inci fıkrası; “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.” hükmüne amirdir. Bu hüküm doğrultusunda, silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin her yıl 25 fişek üzerinden, istihdam edenler tarafından hizmet içi eğitim atışı yaptırılmaları zorunludur.

İçişleri Bakanlığının 28 Mayıs 2010 tarihli Hizmet içi Atış Eğitimi konulu emir yazısı gereğince, hizmet içi atış eğitimleri Özel güvenlik eğitim Kurumları aracılığıyla ya da Genel Kolluk tarafından yaptırılacaktır.

Hizmet içi atış eğitimi, görev yaptıran firmanın sorumluluğundadır. Takvim yılı 01 Ocak – 30 Kasım tarihleri arasında kabul edilmektedir. Yani yılın eğitimi 30 Kasım tarihine kadar yapılmak zorundadır.

Yapılan denetlemelerde, hizmet içi atış eğitiminin yaptırılmadığının tespit edilmesi durumunda makul bir süre tanınacak (1 hafta ile 30 gün arasında), sürenin sorunda hizmet içi atışlarının tamamlanmadığı tespit edilmesi halinde kurum/kuruluş yada şirketin yöneticilerine 2000(iki bin) TL idari para cezası verilecektir.

Yazar hakkında

yetkili administrator

Bir cevap yazın